woman facing on white counter

Soluție de Registratură Electronică

Soluția de registratură electronică este un instrument util pentru organizații, dezvoltat pe platforma SharePoint Online.

Soluția de registratură electronică este un modul al sistemului electronic de management al documentelor și un instrument util pentru organizațiile care operează înregistrări de documente.

black ipad on brown wooden table
black ipad on brown wooden table
geometric shape digital wallpaper
geometric shape digital wallpaper
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

Aplicația pentru registratură este dezvoltată pe platforma SharePoint Online, asigurând definirea dinamică a registrelor pentru înregistrarea documentelor (registre de intrare/ieșire, alte registre).

Despre Soluția de Registratură Electronică în SharePoint

  • Soluția de registratură este un modul al sistemului electronic de Management al Documentelor și este un instrument util organizațiilor care operează în mod curent înregistrări de documente.

  • Aplicația pentru registratură este dezvoltată pe platforma SharePoint Online, ce asigură definirea dinamică de registre pentru înregistrarea documentelor (registre de intrare/ieșire, alte registre).

  • Aplicația permite alocarea de plaje de numere de înregistrare diferite pentru registre definite, fiecare valabilă pe parcursul unui singur an, iar securitatea la nivelul listei de Registratură este foarte strictă, fiind implementată până la nivel de înregistrare.

  • Adăugarea de înregistrări noi se poate face numai după ce se completează utilizatorul în nomenclatoarele aferente și apartenența la un anumit grup SharePoint, iar atașarea de documente se realizează doar de către persoanele care pot adăuga înregistrări noi în registru.

  • Pentru a seta securitatea la nivel de înregistrare, în cadrul feature-ului SharePoint s-a dezvoltat un sistem de aplicare de permisiuni atât la nivel de platformă Share-Point, cât și la nivel de file system pentru fișiere.

  • Aplicația de registratură include o formă de căutare avansată a înregistrărilor din lista Registratură, datele relevante fiind: număr de înregistrare, data înregistrare, tip document, intern/extern, număr de înregistrare extern, data înregistrare extern, emitent, destinatar și descriere.

Beneficii principale ale soluției
person holding white printer paper
person holding white printer paper

Eficientizarea procesului de înregistrare a documentelor, Asigurarea securității și confidențialității datelor, Flexibilitate în definirea registrelor și a numerelor de înregistrare

person using MacBook Pro
person using MacBook Pro
assorted book on table
assorted book on table
Funcționalități cheie

Definirea dinamică a registrelor, Gestionarea eficientă a documentelor, Asigurarea conformității legale și reglementărilor

Raportare și monitorizare, Integrare simplă cu alte sisteme, Acces securizat și restricționat la documente

Contactează-ne pentru mai multe informații

Contactați-ne acum

a close up of a text description on a computer screen
a close up of a text description on a computer screen

Pentru mai multe informații despre soluția noastră de registratură electronică, vă rugăm să completați formularul de contact de mai jos. Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Mulțumim!